HOME WHAT´S NEW COLLECTORS LINKS CONTACT

kaupungit

  Loimaa

<< Edellinen _____ Seuraava >>

Loimaan Oluttehdas Oy
Viljavarastontie 4
Loimaa

Aloittanut: 1927
Lopettanut: 1970

Historia:
Loimaalaiset maanviljelijät Yrjö ja Erkki Perheentupa perustivat panimon vuonna 1927. Yhteistyökumppaniksi tuli Ypäjäläinen maanviljelijä Pauli Perho. Ennen yhtiön varsinaista perustamista oli edellisenä vuonna haettu ja saatu Loimaan järjestysoikeuden sekä Turun ja Porin läänin hallituksen hyväksyntä panimon perustamiselle. Tämä hyväksyntä tapahtui marraskuussa 1926, jonka jälkeen itse panimon kiinteistön rakennustyöt aloitettiin. Ja kun ensimmäinen rakennus valmistui maaliskuussa 1927, yhtiö rekisteröitiin. Yhtiön nimeksi tuli Loimaan Panimo ja johtokunnan puheenjohtajaksi Erkki Perheentupa.
Laitteet, jotka tehtaaseen asennettiin, olivat hetkeä aiemmin Tampereella lopettaneesta Mustalahden Mietojuomatehtaasta. Mainittakoon, että laitteiden mukana Tampereelta siirtyi Loimaalle myös laitteita käyttänyt panimomestari Juho Ojala.
Ensituote oli sima, joka tuli myyntiin vappuna. Kesäkuun alusta valikoimiin tuli oluet, mutta kieltolain takia tuotannossa oli vain ns. miedot mallasjuomat.
Ensioluena mainitaan Pilsner. Mestari Ojala toimi panimolla vain runsaan kuukauden eli 5. kesäkuuta asti. Hänen jatkajaksi tuli panimomestari Oksanen.

Panimon toiminta oli kieltolaista huolimatta nousujohteista, joten se rekisteröitiin osakeyhtiöksi tammikuussa 1930. Tämän johdosta tehdasta laajennettiin rakentamalla uusi konttorirakennus, jääkellari, puusepänverstas tynnyrien tekoa varten, sekä mm. autotalli.

Vuosi 1930 oli vielä hyvä, mutta sitten tuli lama eli pulakausi. Huipputuote oli nimeltään talouskala, mutta sekään ei riittänyt, jos kuluttajilla ei ollut rahaa ostaa sitä. Tämän johdosta lakkautettiin vuosina 1931 ja 1932 kaikki oluen myyntivarastot, joita oli mm. Helsingissä, Turussa ja Hämeenlinnassa. Loppujen lopuksi edessä oli konkurssi. Mainittavaa on, ettei panimo ajautunut konkurssiin oman toiminnan seurauksena vaan sen, että paikallinen maakuntapankki meni konkurssiin eikä selviytynyt panimon asioiden hoidosta. Tämän johdosta koko sotku siirtyi Kansallis Osake Pankille (KOP).

KOP suoritti yhtiön huutokaupan 8. marraskuuta 1932. Sieltä panimon osti pankinjohtaja E. G. Väätäinen 1.495.000 markalla. Osto tapahtui siinä ajatuksessa, että panimon toimintaa jatketaan. Eikä panimoa tänä aikana siksi suljettukaan, vaan se toimi kuin ennenkin. Ainoastaan oluenpanija vaihtui, kun panimomestari Karl Steinam siirtyi panimomestari Oksasen paikalle.
KOPin puolesta konkurssin hoitoa sekä panimon toimintaa siirtyi hoitamaan diplomi-insinööri Eino Ilmari Niemi. Niemi johti samalla uuden yhtiön perustamishanketta. Niemen koolle kutsumana ensimmäinen perustava yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6. helmikuuta 1933. Uudeksi nimeksi tuli Loimaan Oluttehdas Oy ja sen osakepääomaksi kirjoitettiin 1.000.000 markkaa. Osakkeet olivat tästä lähtien KOP:lla ja Christian Berner Oy:llä. Samassa kokouksessa insinööri Eino Niemi valittiin isännöitsijäksi.

Vuonna 1923 Suomeen perustettu, alun perin Göteborgilaisyhtiö, Christian Berner Oy toimii edelleen vuonna 2011. Aikanaan 1930-luvulla sen toimialaan kuului panimoalalla mm. panimolaitteistojen maahantuonti ja keittohuoneiden suunnittelu ja rakennus sekä maltaiden ja humaloiden maahantuonti.

Panimo toimi näin vuoden 1936 alkuun, jolloin osakkeet siirtyivät suurimmaksi osaksi Loimaalaisille yksityishenkilöille. Tämän johdosta pidettiin maaliskuussa 1936 yhtiökokous, jossa valittiin yhtiölle uusi hallitus. Uuden johtokunnan muodostivat insinööri Niemi, varatuomari Erkki Halme ja Kalle Toivonen. Panimomestarina pysyi edelleen Karl Steinam.
Vuosien 1933-1939 aikana tehdasta uudistettiin mm. koneiden ja kaluston osalta. Ensimmäisenä uudistettiin höyrykattila ja hetken päästä rakennettiin tehtaan viereen uusi vedenpuhdistuslaitos. Sitten uusittiin jäähdytysjärjestelmät ja lopulta pullotuskoneet.

Juuri kun kaikki oli uusittu ja kunnossa, alkoi talvisota. Sodan seurauksena seurasi raaka-ainepula ja säännöstely. Rintamalle sekä muihinkin tehtäviin lähti Loimaan oluttehtaan palveluksesta yhteensä 19 miestä, joiden mukana mm. kaikki kuorma-autot. Kaiken lisäksi panimomestari Steinam joutui muuttamaan Saksaan helmikuussa 1940. Hänen jatkajaksi tuli panimomestari Ilmari Parker, joka toimi tosin vain saman vuoden elokuun loppuun, jolloin hänkin joutui rintamalle. Hänen jatkajaksi saatiin syyskuussa Tammisaaresta panimomestari Matti Kemppainen, joka hänkään ei pysynyt palveluksessa kuin juhannukseen 1941, jolloin myös hän joutui rintamalle.
Kemppaisen ollessa rintamalla, oluita valmisti tehtaan johtaja insinööri Eino Niemi apunaan tehtaan konttoripäällikkö Edith Erme. Sodan jatkuessa, maltaiden sekä humalien puutteen vuoksi kansanhuoltoministeriö kielsi III oluen valmistuksen kokonaan keväällä 1941. Helpotusta tilanteeseen toi kuitenkin se, että Suomen apuna rintamalla oli suuri joukko Saksalaisia sotilaita ja he vaativat vahvaa olutta käyttöönsä. Loimaan Oluttehdas oli yksi niistä panimoista, jotka saivat tästä syystä kansanhuoltoministeriöltä luvan jatkaa III oluen valmistusta. Sopimuksen mukaan, Saksalaisten oli toimitettava itse raaka-aineet Suomen panimoille. Näin ollen III oluen valmistus aloitettiin taas syksyllä 1941. Seuraavana vuonna III olutta valmistui Saksalaisille yhteensä 182.772 litraa.

Sodan päätyttyä, vuonna 1944, mestari Kemppainen palasi tehtaalle vaikkakin kahteen kertaan haavoittuneena. Samalla myös Saksalaiset sotilaat lähtivät maasta ja tämän johdosta III oluen valmistus kiellettiin kokonaan. Kielto oli voimassa lokakuun 1. päivään 1948.

Vasta vuonna 1950 tehdas toimi, ainakin III oluen myynnin kannalta, paremmin kuin koskaan ennen. Myynti enemmän kuin kaksinkertaistui ja tästä syystä edessä oli jälleen vuosien uudistus- ja laajennusprojektit. Nyt uudistettiin mm. koko keittohuone kaikkine laitteineen sekä jäähdytysjärjestelmät. Lisäksi myös kiinteistöä laajennettiin.
Toimitusjohtaja insinööri Eino Niemi kuoli vuonna 1953 ja hänen jatkajaksi valittiin äänestämällä panimomestari Matti Kemppainen. Oluenpanijaksi tuli tämän jälkeen Kotkalaissyntyinen panimomestari Georg Orlo.

1960-luvun alusta alkaen yksityiset (suurelta osin nyt jo ikääntyneet) osakkeenomistajat myivät kiihtyvällä tahdilla Loimaan Oluttehtaan osakkeita Turkulaiselle Auran Panimo Oy:lle. Loppujen lopuksi vuoden 1966 tammikuuhun mennessä kaikki osakkeet olivat siirtyneet Auran Panimolle.
Loimaan Oluttehdas fuusioitiin Auraan 15. helmikuuta 1966. Saman vuoden lokakuun yhtiökokouksessa päätettiin lakkauttaa tehdas kokonaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut vielä vuonna 1966 vaan vasta 1970.

Lähteet:
Etiketit: Arvo Kulo (Varasto olutta, Loimaan olutta ja Lännen olutta) ja Kim Lidberg (Loimaa öl).
Osakkeen kuva: www.porssitieto.fi
Tehtaan kuva: Lehti Saviseudun Joulu 1993 - kust. Loimaa Seura ry.
Teksti: Loimaan Oluttehdas Oy 1933-1958 ja omat arkistot.
__________
1927 - 1930 Loimaan Panimo (Yrjö ja Erkki Perheentupa, Pauli Perho)
1930 - 1932 Loimaan Panimo Oy (Yrjö ja Erkki Perheentupa, Pauli Perho)
1933 - 1933 Loimaan Oluttehdas Oy (Kansallis Osake Pankki)
1933 - 1935 Loimaan Oluttehdas Oy (Kansallis Osake Pankki, Christian Berner Oy)
1935 - 1966 Loimaan Oluttehdas Oy (kymmeniä pienosakkaita)
1966 - 1970 Loimaan Oluttehdas Oy (Auran Panimo Oy)

alustat

<< Edellinen _____ Seuraava >>

kaupungit